Teatr Lalek

Wrocławski Teatr Lalek Wrocławski to budynek dawnej resursy kupieckiej wzniesiony w stylu neobarokowym według projektu Blummera w latach 1892-94, rozbudowany według projektu A. Graua w latach 1905-09. Po wschodniej stronie budynku rozległy taras łączy go z promenadą ciągnącą się wzdłuż fosy miejskiej w kierunku dzisiejszego parku Kopernika i Bastionu Sakwowego położonego na wzgórzu, zwanym dziś Wzgórzem Partyzantów. Teatr Lalki i Aktora został we Wrocławiu po wojnie uruchomiony już 1946. W następnych latach często zmieniała się lokalizacja, kierownictwo i wizja artystyczna teatru. Od sezonu 1963/64, od objęcia kierownictwa przez Stanisława Stapfa datuje się szybki rozwój teatru; tenże dyrektor uzyskał zgodę zajmującego pałacyk przy pl. Teatralnym Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na odstąpienie teatrowi części pomieszczeń. Od tego czasu nosi on nazwę Wrocławski Teatr Lalek. Od 1967 r. w Teatrze działa Mała Scena dla Dorosłych. Do roku 1993 w budynku współistniały obok siebie teatr i Towarzystwo Współpracy Gospodarczej Polska-Wschód. 23 grudnia 1993 prezydent Wrocławia Bogdan Zdrojewski przekazał cały obiekt Teatrowi.

W 1995 r. Wrocławski Teatr Lalek zainicjował projekt Dziecięcej Akademii Artystycznej, która prowadzi edukację artystyczną najmłodszych odbiorców. W trakcie organizowania swej działalności ekspozycyjnej jest także Galeria Lalek, gromadząca najbardziej wartościowe estetycznie i cenne historycznie lalki i rekwizyty z przedstawień teatru.

Zobacz trasy zwiedzania

Zobacz inne atrakcje

Napisz Zadzwoń Facebook