Staré Jatki

Stare Jatki ve Vratislavi - historický název vratislavské ulice na Starém Městě, která spojuje ulici Odrzańska s ulicí Kiełbaśnicza. Jatki jsou zapsány v rejstříku památek Dolnoslezského vojvodství. Původně byly Stare Jatki ulicí tvořenou dvěma řadami řeznických krámů, která vznikla v důsledku prostorové a právní transformace z vůle knížete Boleslava Rogatky v roce 1242. Panovník odkoupil od mnichů hostince a předal je radnímu, od něhož pak městská rada odkoupila práva k provozování řeznických krámů. Knížecí rozhodnutí v následujících letech vyvolalo protesty jeho nástupců. Ti se rozhodli Rogatkovo rozhodnutí zrušit, ale radní a měšťané to nedovolili. Spor trval až do roku 1261 a byl vyřešen ve prospěch měšťanů. Od tohoto roku se v řeznictví prodávalo hlavně maso a měšťané vytvořili samostatný cech. Měli také 38 kravínů v ulici Rzeznicza a vlastní jatka na řece Odře.

Podívejte se na další zajímavosti

Napište na Volejte Facebook