Ostrów Tumski

Ostrów Tumski (německy Ostrów Tumski) - nejstarší historická část Vratislavi, která vznikla na ostrově v oblasti křížení Odry poblíž ústí řeky Olawy. Řeka, rozvětvující se do četných ramen, zde vytvořila ostrovy (staropolsky ostrowy). Dnes už Ostrów Tumski není ostrovem, v roce 1315 byl celý Ostrów Tumski prodán církevním úřadům a od té doby na ostrově přestala platit světská jurisdikce, čehož často využívali ti, kteří ve Vratislavi porušovali světské právo. Projevem zvláštních zákonů platných na ostrově Ostrów Tumski byla povinnost sundat pokrývku hlavy již při vstupu na Tumský most (dnešní železný most stojí na místě středověkého dřevěného), kde stál hraniční sloup malého "církevního státu". Tato povinnost se vztahovala i na korunované hlavy. Na Ostrově Tumském přechodně bydlel Mikuláš Koperník, který byl v letech 1503-1538 scholastikem vratislavskéhokostela svatého Kříže . Vroce 1766 se při své návštěvě Vratislavi ubytoval v domě otce Bastianiho na Ostrově Tumském Giacomo Casanova.

Podívejte se na další zajímavosti

Napište na Volejte Facebook