Most Tumski

Most Tumski (známý také jako Most milenců) je ocelový most o dvou polích postavený v roce 1889 přes severní rameno Odry mezi městy Ostrów Tumski a Wyspa Piasek (Písečný ostrov), který nahradil dřívější dřevěný most. Do roku 1945 se nazýval Dombrücke. Předchozí stavba, která zde stála nejméně od 12. století, vyznačovala hranici mezi městskou jurisdikcí (na ostrově Piasek) a církevní jurisdikcí (na ostrově Ostrów Tumski). Most byl opakovaně ničen a opravován; mimo jiné se dochovala zpráva o katastrofě pod procesím na Květnou neděli, které přes most přešlo v roce 1423. V následujících staletích fungoval většinou jako dřevěná trojúhelníkově zavěšená konstrukce s jedním rozpětím padacího mostu, v polovině 19. století již jako lichoběžníkově zavěšená konstrukce s pevnou mostovkou. Délka současného ocelového mostu je 52,19 m, šířka mostovky je 6,84 m, výška portálu je 6,90 m, rozpětí 25,19 a 25,93 m.

Podívejte se na další zajímavosti

Napište na Volejte Facebook