Kościół św. Marcina

Kościół św. Marcina to malutki gotycki kościółek umiejscowiony w zachodniej części Ostrowa Tumskiego. To jedna z najstarszych istniejących budowli kościelnych we Wrocławiu. Była to pierwotnie kaplica piastowskiego zamku i stanowi dziś jedyną ocalałą jego część. Składa się z nawy założonej na sześcioboku, z prostokątnym 3-bocznym prezbiterium. Ozdobiona jest kamiennymi arkadami. Co ciekawe – kościół był budowlą dwupoziomową, jednak wskutek podniesienia poziomu gruntu o kilka metrów przez kilkaset lat dolna kondygnacja ma dziś charakter krypty. Po likwidacji zamku piastowskiego kościół znalazł się przy centralnym placu otoczonym dworami kanoników. W okresie międzywojennym kościół służył wrocławskiej Polonii. Odbywały się tu nabożeństwa w języku polskim. W czasie II wojny światowej budynek został bardzo mocno (w ok. 80%) zniszczony. Odbudowano go w zmienionej formie, nawiązującej do tradycji piastowskich Wrocławia.

Zobacz inne atrakcje

Napisz Zadzwoń Facebook