Kościół św. Krzyża

Kościół Św. Krzyża i Św. Bartłomieja to wyjątkowy gotycki kościół dwupoziomowy ufundowany przez księcia Henryka Probusa jako wotum po zakończeniu długotrwałego sporu polityczno-kościelnego z biskupem wrocławskim, Tomaszem II, zakończonego jesienią 1287. Szczątki księcia spoczęły w kościele w roku 1295, kiedy to zakończono budowę i pozostały tam aż do roku 1945.Miejsce to owiane jest legendą, która głosi, że książe aby prosić o wyzdrowienie cieżko chorych książąt zaprzysiągł wybudować na Ostrowie kościół pod wezwaniem Św. Bartłomieja, patrona rodziny książęcej. W trakcie budowy znaleziono jednak w ziemi korzeń o przedziwnym kształcie, przypominający dwie postacie zatopione w modlitwie u stóp ukrzyżowanego Chrystusa. Biskup uznał o za cudowny znak i zażądał, by kościół zbudować pod wezwaniem Św. Krzyża. Książe, nie chcąc złamać przyrzeczenia kazał wybudować dwa kościoły jeden na drugim - najpierw Św Bartłomieja, a nad nim Kościół Św. Krzyża.

Zobacz inne atrakcje

Napisz Zadzwoń Facebook