Kosciół NMP na Piasku

Kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku -  został wzniesiony w miejscu dawnego romańskiego kościoła, który stał tutaj od pierwszej połowy XII wieku do roku 1334. Już rok później rozpoczęto budowę świątyni w stylu gotyckim.  Ma ona trzy nawy, dwie wieże, ale tylko jedna z nich została ukończona i wznosi się ponad poziom naw. Wojnę przetrwało niewiele elementów wyposażenia świątyni. W przyziemiu wieży znajduje się ozdobna gotycka chrzcielnica. Ciekawym elementem są drewniane ołtarze umieszczone przy filarach, a pochodzące z kościołów śląskich, które zostały zniszczone. Charakterystycznym elementem wyposażenia jest barokowy obraz Matki Boskiej Zwycięskiej z XVII wieku, który przywędrował do Wrocławia z Mariampola po II wojnie światowej.

Zobacz inne atrakcje

Napisz Zadzwoń Facebook