Dzielnica Czterech Wyznań

Dzielnica Tolerancji, zwana również Dzielnicą Czterech Wyznań – obszar Starego Miasta we Wrocławiu, pomiędzy ulicami Kazimierza Wielkiego, św. Antoniego, Pawła Włodkowica i św. Mikołaja. Nazwa ta funkcjonuje od 1995 roku z inicjatywy duchownych chrześcijańskich (katolickich, prawosławnych i protestanckich) oraz działacza społeczności żydowskiej Jerzego Kichlera.

 

Obszar ten nigdy nie był i obecnie także nie jest dzielnicą w sensie prawnym. W okolicy tej w bliskim sąsiedztwie znajdują się cztery świątynie różnych wyznań (od jednej do kolejnej jest najwyżej 300 metrów). Są to: Prawosławny sobór Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy; Rzymskokatolicki kościół św. Antoniego z Padwy; Ewangelicko-augsburski kościół Opatrzności Bożej; Synagoga Pod Białym Bocianem. Wierni czterech wyznań organizują wspólne imprezy charytatywne, spotkania edukacyjne dla dzieci oraz modlitwy ekumeniczne aby przybliżyć kulturową i religijną różnorodność miasta. Jest jedną z atrakcji turystycznych miasta

Zobacz trasy zwiedzania

Zobacz inne atrakcje

Napisz Zadzwoń Facebook